ATHENS

Monday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm non-smoking

6:45pm smoking

Tuesday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm smoking

6:45pm non-smoking

Wednesday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm non-smoking

6:45pm smoking

Thursday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm smoking

6:45pm non-smoking

Friday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm non-smoking

6:45pm smoking

Saturday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm non-smoking

6:45pm smoking

Sunday

Parthenon Group  AA

Leoforos Alexandras 112

sixth floor

in the Ambelokipos area

12:30pm non-smoking

6:45pm smoking